JUDR. JOZEF KARABAŠ, advokát
01/09/2009
01/09/2009
so  sídlom v Sabinove a pracoviskom v Prešove poskytuje komplexné právne služby a poradenstvo na celom území Slovenskej republiky so zreteľom na osobný prístup ku klientom, založený na dôvere, rýchlej a účinnej pomoci fyzickým i právnickm osobám.
V zmysle zkona o advokcii má naša advokátska kancelária poistenie pre pípad zodpovednosti za škodu spôsoben výkonom advokácie
0907 943 272
051/452 35 91
a
dvokat@karabas.sk
Riešenia pre firmy
Právne a poradenské služby na základe  požiadaviek klientov
Riešenia pre občanov
Kúpne zmluvy, Nehnutelnosti, Vyporiadanie majetku atd.
viac
Spolupráca a koopercia .
Pri riešení individuálnych problémov podľa potreby klientov úzko spolupracujeme so súdnymi exekútormi, notármi, súdnymi znalcami, daňovými poradcami, i verejnými resp. štátnymi inštitúciami.
Copyright 2009 © www.karabas.sk.